Saaristo-Open artistit

Turvalliset tapahtumat

 

Turvalliset tapahtumat syntyvät monipuolisesta ammattitaidosta. Mitään ei jätetä sattuman varaan, vaan jokainen yksityiskohta huomioidaan, hoidetaan ja vielä varmistetaan. Noudatamme festareilla Tapahtumateollisuus ry:n asiantuntioiden kanssa laadittua check-listaa:

 

 

TERVEYSTURVALLISUUS

 • Noudatamme voimassa olevia viranomaismääräyksiä
 • Riskiarvio ja terveysturvallisuussuunnitelma
 • Henkilökunnan, alihankkijoiden ja esiintyjien perehdytys
 • Tartuntojen leviämisen ehkäisy työskentelytilanteissa
 • Tartuntojen leviämisen ehkäisy yleisön keskuudessa
 • Mahdolliset testausprotokollat ja niiden ohjeistus sidosryhmille
 • Mahdollisuus käsien desinfiointiin
 • Tehostettu siivous
 • Kasvomaskin käyttösuositus, kun viranomaissuositus on voimassa
 • Lipunostajien tietojen keräys viranomaisen jäljitystarpeita varten

 


TAPAHTUMAPAIKAN TURVALLISUUS

 • Soveltuvuus toimintaan, olosuhteet alueella ja vaarat läheisyydessä
 • Riskikartoitus sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sekä Tukesin edellyttämä turvallisuusasiakirja
 • Poistumisteiden esteettömyys
 • Katsomorakenteiden turvallisuus
 • Toimiva yleis- ja hätävalaistus
 • Selkeästi merkityt hätäpoistumistiet ja muut opasteet
 • Logistiikka- ja huolto-alueiden turvallisuusjärjestelyt

 


TEKNIIKAN, RAKENTEIDEN JA KALUSTEIDEN TURVALLISUUS

 • Vastuuhenkilöillä tarvittava koulutus ja pätevyydet
 • Kalusto ja materiaalit julkiseen käyttöön tarkoitettuja
 • Paloturvalliset materiaalit
 • Turvallinen esiintymislava
 • Ripustusten turvallisuus
 • Kalusteiden, koneiden ja laitteiden säännölliset huollot ja tarkastukset
 • Sähkön- ja vedenkäytön turvallisuus
 • Erikoistehosteiden ja kemikaalien turvallisuus
 • Turvallinen työskentely
 • Melualtistuksen minimointi ja mittaus

 


YLEISÖTURVALLISUUS

 • Ammattitaitoinen turvallisuuspäällikkö
 • Riskikartoitus, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
 • Yleisöjen saapuminen, poistuminen ja liikkuminen suunniteltu
 • Yleisöpainetta ehkäisevät toimet
 • Alkusammutus- ja ensiapuvalmius
 • Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen
 • Erilaisiin rikostilanteisiin varautuminen
 • Selkeä turvallisuusohjeistus yleisöille ja osallistujille
 • Turvallisuuden viestintä ja opastaminen ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana
 • Turvallisuusuhkiin reagointi ja yhteys viranomaisiin
 • Kriisi- ja hätätilanneviestintä
 • Turvallisuuskäytäntöjen ja viestinnän harjoittelu ennen tapahtumaa

 


ELINTARVIKETURVALLISUUS

 • Ravitsemistoiminnasta annetun lainsäädännön noudattaminen
 • Elintarvikehygienian varmistaminen ja omavalvonta

 


VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA -LUVAT

 • Aktiivinen viranomaisyhteistyö hyvissä ajoin etukäteen
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman toimittaminen pelastuslaitokselle
 • Tukesin edellyttämä turvallisuusasiakirja
 • Yleisötilaisuusilmoitus
 • Tapahtumapaikan tai maanomistajan lupa
 • Tarvittavat ympäristö- ja meluluvat
 • Tilapäisiin rakenteisiin liittyvät tarvittavat luvat
 • Liikennejärjestelyihin tarvittavat luvat
 • Muut tarvittavat luvat

 

 

 

 

Tietosuojakäytäntö ›